• image
  • image
Activiteiten
De Nieuwjaarsreceptie van de Latemse Kunstkring gaat niet door.
We organiseren een gezellig samenzijn op een later, zonniger tijdstip.


Onze beste wensen voor 2020 aan u allen: goede gezondheid, voldoening in uw dagelijkse bezigheden en veel fijne momenten met familie en vrienden.
 
Door het samenvallen van verschillende andere recepties op eenzelfde moment waren er weinig inschrijvingen voor de Nieuwjaarsreceptie. Dit gezellig samenzijn wordt daarom uitgesteld naar een zonniger tijdstip (de late lente of vroege zomer).
 
Zoals al meermaals meegedeeld is het bestuur aan verjonging toe en dient ook de communicatie aangepast aan 2.0. We geven onszelf enige tijd om de herbronning van de LKK rustig te bespreken: na 60 jaar LKK mag er enige reflectie zijn. Sociale media en verjonging in het bestuur zijn belangrijke pijlers in die herbronning.

Wees gerust,  uw lidmaatschapsbijdrage zal ook in de toekomst besteed worden om onze historische kunstenaars blijvend onder de aandacht te houden!


“Grasduinen bij de Latemnaars "

Begin 2020 
Anekdotes en verhalen over de Latemse Kunstenaars
met muzikale intermezzo's door Didier Steenhaut

Als we moeten geloven wat Hugo Van de Abeele in 1958 in zijn boekje “Het onbezonnen leven van de Latemse kunstenaars” schreef, waren onze historische kunstenaars bepaald geen koorknapen ... De precieze inhoud van het programma volgt later.

We sluiten af met een drink.