• image
  • image

Voorbije activiteiten


Voordracht Art Nouveau en Art Deco in Gent en de Leiestreek

 

Op donderdag 23 maart organiseert de Latemse Kunstkring een voordracht over Art Nouveau en Art Deco, gegeven door Dominique Depondt.
Deze kunststroming, die op het einde van 19de , begin 20ste eeuw prominent aanwezig was, werd in onze Latemse kunstscène overschaduwd door de aandacht voor het post-impressionisme en later het expressionisme.  Maar ook in de omgeving van de Leiestreek en Latem vinden we mooie staaltjes van deze kunstrichting. Dhr. Depondt brengt een boeiende uiteenzetting, rijkelijk gedocumenteerd met beelden en filmfragmenten.

Deelname aan de kerstmarkt

Ook in 2022 neemt de Latemse Kunstkring deel aan de kerstmarkt op 18 en 19 december (van 10 tot 18 uur).  Kom ons zeker eens bezoeken

 

 

Kunstschilder Valeer Verbeken herbekeken

 

Ode aan de nederigheidValeer Verbeken is een minder befaamde kunstenaar uit ons dorp die in de eerste plaats voor zichzelf schilderde en niet de ambitie had veel van zijn werken te verkopen.  Maar onbekend is in dit geval niet onbemind want de Latemse kunstkring wil hem en zijn werken bij het publiek beter bekend maken.

Meer info over Valeer Verbeken vind je hier


 


Tentoonstelling met werken van verbeke

zaterdag 27 en zondag 28 augustus 10-18 uur in de Crypte van het gemeentehuis en zaterdag 10 en zondag 11 september 10-18 uur in de Pastorie van Deurle

De openingsreceptie en de daaropvolgende expo werd zeer gunstig onthaald. We noteerden een 250-tal bezoekers en een verkoop van een 50-tal essays.  Maar de verbazing over het werk van Verbeken en de waardering daarvan was unaniem. Ook de organisatie werd geprezen. De tentoonstelling in Deurle was een onverwachte voltreffer: met een 200-tal bezoekers, en de verkoop van een 20-tal essays kunnen we dik tevreden zijn. Bovendien heerste er een bijzonder gezellige drukte en een aangename sfeer. Er werd vooral veel gekeken én gesproken. Het was soms een workshop over Verbeken zelf met een mengeling van herinneringen, maar ook van herkenning en erkenning van zijn werk. Dit was een onverwacht pluspunt: de werken van Verbeken brachten de mensen bij elkaar en brachten een debat over kunst tot stond. Dit gaf aan ons initiatief een absolute meerwaarde: ook niet kunstkenners, maar wel kunstliefhebbers kwamen aan hun trekken…

Causerie Verbeken herbekeken op 20 en 28 oktober.

Deze activiteit bestond uit een bespreking van het werk van Verbeken door dr. Raphaël Van Lerberge en een voorstelling van de film Moppie’s biecht. Dit is een uniek werk, in 1941 gemaakt door Latems onderpastoor Ignace Stockman, met Valere Verbeken, Raf Van den Abeele en Albert Servaes in de hoofdrollen. Tot slot is er een Verbeken montage van beeldkunstenaar Pol Van der Plaetsen.  Beide causerieën waren volzet en de reacties waren zeer positief.

Monografie

De Latemse Kunstkring geeft een monografie uit over Verbeken, namelijk Mystiek in Latem. Het nostalgisch schildergeluk van Valeer Verbeken (1926-2007) door dr. Raphaël Van Lerberge (50 pag. met kleurafbeeldingen - beperkte oplage).
Bestellen door 15€ (+ 5 € bij verzending) over te schrijven op BE85 3900 3400 3306, met vermelding van naam en adres. Ook te verkrijgen op de activiteiten.


Causerie licht op Albert Servaes op 9 juni 2022

De causerie ‘Licht op Albert Servaes’, vond plaats op donderdag 9 juni 2022 om 19.30 met als sprekers Wien Servaes (kleindochter), Jo Rombouts (Servaes-kenner) en Raphaël Van Lerberge (inleiding).

Deze voordracht kaderde in het gemeentelijke project rond de figuur Servaes. Ruim 60 jaar nadat de pastoor van Afsnee een kruisweg bestelde bij de eerste Vlaamse expressionistische schilder Albert Servaes, was deze uitzonderlijk en tijdelijk in juni te zien in het stemmige kerkje van het Leiedorp Afsnee. Dit werd gecombineerd met twee kleine tentoonstellingen met louter religieuze kunst van Servaes in Sint-Martens-Latem, het kunstenaarsdorp waar hij zo lang verbleef en zijn Torenhuis bouwde.

In de kerk van Afsnee: 
expositie van Servaes’ 14 statiën van de Kruisweg van Afsnee. Deze expo werd georganiseerd door Vtb Kultuur Sint-Denijs-Westrem.

In de crypte van het Latemse gemeentehuis:
De geschilderde versie van de Kruisweg van Utrecht


Museum Gevaert-Minne (Sint-Martens-Latem): 
De 7 grote tekeningen, illustraties bij het passieverhaal van Christus, waaruit de kruisweg van Utrecht groeide
 


Voor oudere activiteiten : klik hier