• image
  • image
 
 

Voorbije activiteiten (voor 2021)

George Minne en de kunstenaars van de Leiestreek
Zaterdag 23 november 2019
14 uur  - Galerie Oscar De Vos


In Galerie Oscar De Vos zien we recente aanwinsten uit het oeuvre van George Minne (1866-1941); een selectie van 25 beeldhouwwerken en tekeningen op papier. Ze worden getoond in dialoog met een 30-tal schilderijen van eigentijdse kunstenaars van de Leiestreek (ca. 1880-1930). Activiteit voorbehouden voor de leden.


                        In Galerie Oscar De Vos bezochten we recente aanwinsten uit het oeuvre van George Minne (1866-1941); een selectie van 25 beeldhouwwerken en tekeningen op papier. Ze werden getoond in dialoog met een 30-tal schilderijen van eigentijdse kunstenaars van de Leiestreek (ca. 1880-1930). Guy Romain gaf tekst en uitleg bij de werken. De activiteit was voorbehouden voor de leden.


Brâncuși 
: Sublimatie van de Vorm” 
Zaterdag 26 oktober 2019
BOZAR - inkomhall om 10u30

In het kader van Europalia Romania loopt in Bozar een tentoonstelling over Constantin Brâncuși (1876-1957), de meest invloedrijke beeldhouwer van de 20ste eeuw. Hij wordt een pionier van het modernisme genoemd. Met zijn vereenvoudigde totaalvormen lijkt hij te reageren op de fragmentarische vormentaal van de kubisten.

 Brancusi gaat op zoek naar ‘het innerlijke wezen der dingen’, dat hij tot uiting wil brengen door 'zuivere vorm' te creëren, zoals de eivorm en afgeleide vormen. Zijn werk zit in musea en in privé-collecties verspreid over de hele wereld. Zijn tijdgenoten waren o.a. Duchamp, Modigliani, Man Ray en Rodin bij wie Brâncuși kort in de leer ging.


Gegidst tentoonstellingsbezoek met Freya Malfait-De Clercq
"How to paint water - De Leie-stroom van inspiratie"
Latemse Kluis - woensdag 14 augustus om 14u30Het ZomerEvent 60 jaar Latemse Kunstkring bevatte een tentoonstellingsbezoek. Hoe kan het ook anders?! Wij kozen voor de tentoonstelling in de Latemse Kluis “How to paint water – De Leie-stroom van inspiratie”

Naar bekend trekt De Leie haar eigen curve door de Belgische kunstgeschiedenis. De tentoonstelling wil laten zien hoe de diverse kunstenaars tussen 1880 en 1930 op een eigen manier, vaak door een gangbare stijl gedreven, naar de Leie hebben gekeken.  Die wisselende visie beweegt zich van de romantiek van Felix Cogen en de lichtlyriek van Emile Claus naar de poëtische benadering door Albijn Van den Abeele, van het zoeken naar de ziel van het rivierlandschap door Valerius De Saedeleer en de mystiek geladen kunst van Gustave Van de Woestyne naar de impressionistische varianten van Maurice Sys, Anna De Weert, Constant Permeke en Albert Saverys. Het overzicht eindigt met het expressionisme van Gust De Smet, Frits Van den Berghe en Hubert Malfait, - kunstenaars die de Leie op de eerste plaats als een constructief element in hun compositie zien. Tevens roepen de laatsten zo – met een haast terloopse mise-en-page – de pastorale, meditatieve stemming op van een landschap aan het water. Zomerevent 60 jaar Latemse Kunstkring

Zondag 11 augustus 2019
Latemse Kluis - Domein Gevaert-Minne - SchaapsstalIn 2017 organiseerde de nieuwe bestuursploeg een buffet bij de opening van de zomertentoonstelling van de gemeente. Twee jaar later vierden wij de 60ste verjaardag van de Latemse Kunstkring. We hadden alle reden om te vieren: de Latemse Kunstkring was springlevend!


Op zondag 11 augustus was er eerst een tentoonstellingsbezoek aan “How to paint water; De Leie – stroom van inspiratie” in de Latemse Kluis met onze erevoorzitster Freya Malfait-De Clercq als gids. Daarna volgden receptie met een woordje van de voorzitter en koud buffet op het domein Gevaert-Minne. Eindigen deden we in de Schaapsstal met de videovoorstelling “Golden river” van Stief DeSmet ingeleid door gids Davy Verstichelen.Gegidst tentoonstellingsbezoek "Bruegel herontdekt" 
Kasteel van Gaasbeek
Zondag 7 juli 2019
Samenkomst onthaal kasteel om 10u45


Pieter Bruegel is de geschiedenis ingegaan als een schilder van dorpstaferelen en boertige feesten. Het doet ons vergeten dat Pieter Bruegel kort na zijn overlijden reeds beroemd en bekend was in zowat heel Europa als een uitzonderlijk tekenaar.

De expo peilt naar de manier waarop Vlaamse en bij uitbreiding Belgische en internationale kunstenaars tijdens het interbellum en ook nadien omgingen met zijn artistiek legaat. Wij focussen daarbij op James Ensor, Valerius de Saedeleer, Jules De Bruycker, Gustave van de Woestijne, Frits Van den Berghe, Jean Brusselmans, Constant Permeke, Anto Carte, Otto Dix, Stijn Streuvels, August Sander, Hubert Malfait en George Grosz. Ook componisten en cineasten ontbreken niet op het appel.

Na het bezoek aan de tentoonstelling en het kasteel brachten we nog een bezoek aan de kasteeltuin. Wat een ontdekking! We kregen een uiterst boeiende rondleiding waarbij iedereen zijn steentje bijdroeg door te vertellen over zijn eigen tuin en de manier waarop hij/zij daar de dingen aanpakt. 


Latem-Deurle: Verleden-Heden
Het verleden schraagt de toekomst
UITGESTELD tot 2020


Het oorspronkelijke project “Latem: Heden – Verleden” wordt dit jaar niet weerhouden maar 

uitgesteld tot 2020. Het idee van een brede samenwerking met andere culturele verenigingen in Latem en Deurle wordt behouden: Fotoclub, Luki-Art, Latems Creatief, Seniorenraad, Erfgoed Deurle, GRC. De gemeente zal zijn medewerking verlenen.


Het uitstel komt er omdat 2 grote tentoonstellingen in 2019 te zwaar zouden doorwegen. 

"Albijn Van den Abeele" tentoonstelling
Artiestenzolders gemeentehuis Latem
Elke weekend van 7 april t.e.m. 2 juni 2019 
Sophie Desmet, cultuurfunctionaris licht de tentoonstelling toe (foto: Argus Photography)

Sophie Desmet, cultuurfunctionaris licht de tentoonstelling toe (foto: ARGUS Photography)Op zaterdag 6 april opende de tentoonstelling “Albijn Van den Abeele”  op de artiestenzolders van het gemeentehuis onder grote belangstelling. 

Deze tentoonstelling werd ingericht ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Latemse Kunstkring in samenwerking met de gemeente.


"In de tentoonstelling zijn 25 prachtige schilderijen uit privécollecties te zien”, zei cultuurfunctionaris Sophie Desmet op de opening en nog zoveel meer: portretten en schilderijen van zijn tijdgenoten, archiefdocumenten over zijn leven (brieven, foto’s,…), romans en historische werken van zijn hand en zijn schildersmateriaal. 

Het tweede luik in de Oude Brouwerij belichtte het ontstaan van de Latemse Kunstkring (60 jaar geleden) en van Heemkring Scheldeveld (50 jaar geleden) en de rol van Raf Van den Abeele daarin.

“Vlaams Meesterschap, selectie uit privécollectie Nokere”
Gegidst bezoek tentoonstelling
Zaterdag 30 maart om 10 u15
Museum van Deinze en de Leiestreek, Lucien Matthyslaan, Deinze


De Latemse Kunstkring is bijzonder opgetogen met de tentoonstelling Vlaams Meesterschap, selectie uit privécollectie Nokere”. Deze collectie werd immers grotendeels opgebouwd door Jan D'Haese.  Wij zijn blij Jan D’Haese via deze tentoonstelling opnieuw in de herinnering te brengen bij onze leden als eerbetoon aan mede-stichter en voorzitter van de Latemse Kunstkring in het kader van ons 60-jarig jubileum dat we dit jaar vieren.

Toen eind 1959 de toenmalig schepen van cultuur, historicus en kunstkenner Raf Van den Abeele en enkele kunstvrienden besloten dat het rijke kunstverleden van Latem en Deurle bewaard moest blijven voor de toekomstige generaties, was Jan D’Haese één van hen. Hij volgde Raf op als tweede voorzitter en stond vaak in voor de catalogi van de tentoonstellingen die de Latemse Kunstkring  organiseerde.

Hij was een zeer boeiende persoonlijkheid die, naast  tentoonstellingsmaker, kunstcriticus en dichter ook kunstenaar was onder de naam ' Jean Lelièvre'. Naast werk van hem zien we werk van een 50-tal kunstenaars, uit verschillende stromingen, in verschillende technieken zoals olieverf, aquarel, pastel, beelden, keramiek, stripplaat, grafiek, tekeningen en schetsen van o.a. Emile Claus, James Ensor, Panamarenko, Gustave De Smet, Paul Van Gysegem, George Minne, Walter De Buck, José Vermeersch, Achiel Pauwels, Gilbert Declercq, Michel Seuphor, e.v.a.

Onze gids was niemand minder dan de collectioneur zelf, Hervé Claeys. Hij bezorgde ons een boeiende rondleiding en bracht een ongeziene dynamiek in de groep waardoor iedereen zich aangesproken voelde. 

 De tentoonstelling loopt nog tot zondag 21 april 2019.

“Interbellumkunstenaar Reimond De Beir"
Daguitstap naar Knokk-Heist

Zaterdag 23 maart 2019
10u15: samenkomst Sincfala, Pannenstraat 140,Heist
Vrije lunch
14u15: samenkomst aan Zwarte Huis, Dumortierlaan 8, Knokke


Reimond De Beir, 1917, door Pascal De Beucker

Reimond De Beir (1879-1945)  was niet alleen dokter. Hij was ook een autodidact kunstenaar en werkte zowel met gouache, houtskool als met de pen. Op zijn doktersronde ontmoette hij heel wat Knokkenaars die hij portretteerde. Hij tekende de Zwinstreek met zijn polders, dijken en vee. 

Bovendien was hij een groot kenner en verzamelaar van kunst. Hij had persoonlijke contacten met heel wat kunstenaars zoals de Zwitser François Gos, Rik Wouters, de gebroeders Jespers, Gust De Smet, Constant Permeke…

In 1925 werd de Brugse architect Hoste  door De Beir aangesproken om voor hem een dokterswoning te bouwen. Hoste koos voor radicaal modernisme. Iedereen kent dit gebouw nu als het ‘Zwart Huis’. Tegenwoordig wordt het gebouw aanzien als een parel van het Belgisch Modernisme.

Ten slotte : Raimon De Beir was een sociaal bewogen man die zich inzette voor allerlei goede doelen. Ook als pleitbezorger vanhet gebruik van de Nederlandse taal in Vlaanderen heeft hij zijn sporen verdiend.

Onze gidse was kleindochter Ann De Beir. 

De tentoonstelling loopt nog tot 21 april 2019.

Lezing:  ‘Anders gaan leven in Latem, 19de – midden 20ste eeuw’ 
door Prof. dr. Christophe Verbruggen. 
Donderdag 14 maart 2019 om 19u30 
                                                                                                       De Vierschaar, Xavier De Cocklaan 5, Deurle
                                                                                                      


Christophe Verbruggen : “Schrijverschap in de belle époque, sociaal culturele geschiedenis”, Academia Press, 2015


In de Europese belle époque lijkt aan de oppervlakte sociaal en economisch veel mogelijk, maar toch heerst cultureel onbehagen. 

Dit was de perfecte voedingsbodem voor allerlei sociaal-culturele hervormingsbewegingen die ook in Latem het culturele leven mee bepaalden tot diep in de twintigste eeuw. 

Van Latemse Tolstojanen omstreeks 1900 tot de oprichting van Lima in de jaren 1950: een verhaal met vertakkingen in binnen- en buitenland.Prof. dr. Christophe Verbruggen leidt het Ghent Centre for Digital Humanities en is als hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Sociale Geschiedenis na 1750 (UGent). 

Hij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van intellectuelen en culturele mobiliteit in de 19de en 20ste eeuw.

 Voorwaar, het was een razend interessante lezing!


Nieuwjaarsreceptie 2019
Zondag 3 februari 2019 om 11 uur
Oude Brouwerij, Dorp, Sint-Martens-Latem


Om het Nieuwe Jaar op gepaste wijze in te zetten werd een Nieuwjaarsreceptie gehouden met een hapje en een drankje. 


Na de verwelkoming liet voorzitter Freddy Bijn ons even terugblikken op 2018. Daarna ging hij uitgebreid in op de komende tentoonstelling rond de figuur van Binus Van den Abeele.  

De nieuwe schepen van Cultuur, Barbara Lannoy, sprak ons vervolgens toe en benadrukte de goede samenwerking tussen gemeente en LKK. Ze beloofde zich hiervoor ten volle in te zetten.

Nadien volgde de receptie in een gezellige sfeer.

We hadden ook een stand waarin oude postkaarten en catalogi verkocht werden.


Lezing door Davy Verstichelen : Albijn Van den Abeele
Zaterdag 22 december 2018 om 10u30
Raadzaal gemeentehuis

In de aanloop van het herdenkingsjaar 2019 rond Albijn "Binus" Van den Abeele bracht de Latemse Kunstkring i.s.m. de gemeente hulde aan zijn graf naast de Sint-Martinuskerk in Latem-dorp. 

Na de teksten namens de gemeente, sprak Freddy Bijn, voorzitter van de Latemse Kunstkring: “Dankzij Albijn Van den Abeele is Sint-Martens-Latem het prachtige kunstenaarsdorp aan de Leie geworden zoals we het nu kennen”.

Karel Meganck, schoonzoon van Albijns kleinzoon Raf Van den Abeele, gaf in naam van de familie een toespraak: “Albijn heeft onze familie drie belangrijke levenslessen meegegeven: zorg dragen voor anderen, zorg dragen voor de natuur en altijd aandacht hebben voor schoonheid.”

Wijze woorden die nog niets aan betekenis hebben ingeboet. 

Nadien volgde een druk bijgewoonde lezing over Binus en een receptie in de Leiezaal van het gemeentehuis.Kerstdorp Sint-Martens-Latem 2018
zaterdag 15 december van 16 tot 22 uur
zondag 16 december van 14 tot 20 uur 

In de weekend van 15 en 16 december nam de Latemse Kunstkring deel aan het Kerstdorp. 

In een informatiefolder lichtten we de werking van de Latemse Kunstkring toe. In 2019  viert de Latemse Kunstkring zijn zestigste verjaardag. Dat herdenken we samen met een aantal verjaardagen van figuren en gebeurtenissen die Sint-Martens-Latem gemaakt hebben tot wat het nu is: een parel van een kunstenaarsdorp aan de Leie. 

In een standje in de Raadzaal van het gemeentehuis verkochten we voor een (héél) zacht prijsje catalogi van eerdere tentoonstellingen en postkaarten uit de “goede oude tijd” die vroeger dienst deden als lidkaart. 

We konden rekenen op behoorlijk wat belangstelling en maakten enkele nieuwe leden. We bedanken iedereen die ons even even een bezoekje brachten. 

 

Presentatie: Rosemie Cheroutre : Restauratie op en met papier.

Dinsdag 27 november 2018 om 19u30
Oude Brouwerij, Dorp 24 , Sint-Martens-LatemChinees Behang @ Kasteel van Ursel

Rosemie Cheroutre deelde de voordracht in 2 delen. Het eerste deel behelsde de restauratie van een 19de eeuws papieren behang. Dit behang werd gemaakt in een manufacture in Frankrijk onder de naam “Tapisseries Panoramiques”. Vergezichten werden gedrukt op papier door middel van blokken. Het tweede deel had aandacht voor de restauratie van een Chinees eveneens papieren behang. Dit behang werd met de hand geschilderd behalve veel voorkomende elementen zoals bomen of mos werden door middel van stempels aangebracht.

Tijdens de lezing werden de redenen tot restauratie belicht: schade door vocht en insijpeling, schimmels, paddenstoelen, ongedierte, loskomen van oude lijm, verkeerde handelingen door de bewoners.

Gegidst bezoek tentoonstelling “De nieuwe morgen”
Collectie De Bode en Collectie Simon

Zondag 18 november 2018 om 10u30
Mudel - Museum van Deinze en de Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 DeinzeZondag 18 november ’18 bezochten we in het Mudel de tentoonstelling “De nieuwe morgen” die een overzicht biedt van sleutelwerken uit het begin van de 20e eeuw bijeengebracht door curator Piet Boyens. Ann de Beir was onze gids. Met het haar eigen enthousiasme legt ze uit hoe 3 stijlperiodes de kunstwereld grondig veranderen in de periode 1890-1930: van het impressionisme over het symbolisme tot het expressionisme. Ze wijst er op  dat daartussen geen scherpe grenzen te trekken zijn.

 Meermaals benadrukt zij dat de kunstenaars in die tijd goed op de hoogte waren van elkaars werk en van de Europese kunstscène. Ze gingen bij elkaar op atelierbezoek, sommigen waren vriend aan huis bij elkaar. Ze bezochten tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Het is ook de tijd waarin verschillende kunstrevues het licht zien (bvb. L'Art Moderne van Octave Maus) en in kranten en tijdschriften ruim plaats wordt gemaakt voor een gedegen kunstrubriek. Ook via deze kanalen blijven ze op de hoogte van de evoluties in de kunstwereld in binnen- en buitenland.

 Ann situeert de besproken werken qua tijd en stijl, plaats in het oeuvre van de kunstenaar, wijst op gelijkenissen en verschillen tussen de werken, enz.. Kortom ze wist onze aandacht te boeien van begin tot einde.  Bij de expo hoort een gelijknamig boek  waarin Piet Boyens een overzicht geeft van de kunststromingen geplaatst in een Europese context met een indringende analyse van elk werk. De tentoonstelling loopt nog tot 27 januari 2019. 

  

 
Lezing   ‘Dr. Adriaan Martens en Henry van de Velde – Geneeskunst aan de Leie’
door architect Benoît Vandeputte.

Donderdag 27 september 2018 om 19u30
Oude Brouwerij, Dorp 24, Sint-Martens-Latem


Adriaan Martens en Henry van de Velde
In zijn boek ‘Adriaan Martens en Henry van de Velde - Geneeskunst aan de Leie’ (Stichting Kunstboek, 2018) vertelt architect Benoît Vandeputte het verhaal van Adriaan Martens en zijn connectie met de architect Henry van de Velde, die voor hem twee merkwaardige gebouwen langs de Emiel Clauslaan in Astene ontwierp: de Polikliniek voor Inwendige Ziekten (1934) en Villa Landing (1935).

Hij reconstrueerde het verhaal aan de hand van brieven, getuigenissen, historisch archiefmateriaal en een grondige analyse van de twee gebouwen die van de Velde voor Martens ontwierp.

Tijdens deze lezing ging Benoît Vandeputte na een korte introductie van de hoofdpersonages dieper in op het architecturale erfgoed en de kunstcollectie van Dr. Martens met talrijke Latemse meesters.    


Na de lezing was er tijd voor een glaasje en voor een gezellige babbel.
 Gegidst bezoek tentoonstelling GUST DE SMET – STIL DE TIJD

Zaterdag 11 augustus 2018 om 13u45
Samenkomst: parking Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne  (Edgard Gevaertdreef)

Precies 75 jaar na zijn dood is Gust De Smet weer in de Latemse Kluis. In de jaren dertig van de vorige eeuw was Gust hier al eens als invité van de paters. De tentoonstelling Gust De Smet- Stil de tijd  toont ruim twintig meesterwerken uitsluitend uit privécollectie, meer dan tien werken worden voor het eerst getoond aan het grote publiek en andere werken ten slotte waren nu 30 jaar geleden voor het laatst te zien.

Onze gids is erevoorzitster Freya Malfait-Declercq. Eerst bezoeken we de Schaapstal van
het Museum Gevaert-Minne. Hier worden enkele originele archiefdocumenten, interessante voorwerpen, tekeningen en houtsneden getoond (concept van en inrichting door cultuurfunctionaris Sophie Desmet). Aan de hand van de tijdsbalk van Piet Boyens situeert Freya de schilder Gust De Smet en zijn oeuvre in zijn tijd.
 

Dan gaat het naar de Latemse Kluis. Een verslag van het bezoek aan de Latemse Kluis van de hand van Ann De Beir, leest u hier.
Freya geeft uitleg in de Schaapstal.
Zondag 8 juli 2018:  Biënnale van de Schilderkunst. Over landschappen. 
Gegidst bezoek aan de 3 deelnemende musea.
Prijs: 25 €
Lunch en vervoer: individueel geregeld


Met gids in Mudel voor Emile Claus' Bietenoogst.

Het Museum Dhondt-Dhaenens, het Museum van Deinze en de Leiestreek en het Roger Raveelmuseum werken opnieuw samen om schilderkunst uit de laatste 150 jaar samen te brengen tijdens de zesde Biënnale van de Schilderkunst.
   

Deze editie spitst zich toe op het landschap, een genre met een lange historiek maar dat ook vandaag een relevant onderwerp vormt voor hedendaagse kunstenaars in relatie tot onder meer ecologie, politiek en globalisatie. Kunst, moderniteit en de Leiestreek zijn meer dan anderhalve eeuw met elkaar verbonden: van de landschapsschilders uit de negentiende eeuw, de Vlaamse expressionisten en de Nieuwe Visie tot hedendaagse creaties.


Ann De Beir maakte een volledig verslag van ons bezoek (de integrale versie leest u hier).We nemen er enkele stukken uit over.

De LKK had opnieuw een gedreven gids om ons wegwijs te maken in de drie musea - MDD, Mudel en Roger Raveelmuseum - die samen de 6e Biënnale van de schilderkunst aanreiken. Davy Verstichelen duidde voor ons het thema van dit jaar : Over landschappen. In elk museum wordt telkens vanuit 2 kunstenaars een invulling en een link naar het nú geboden.

In MDD zijn dat Constant Permeke, vanuit zijn buik en Valerius De Saedeleer, het geconstrueerde landschap, uit herinnering, met diepe en dierbare indrukken, vervlochten.....

... In Mudel gaan we uit van de o zo belangrijke Emile Claus en niet minder verdienstelijke animalier-paysager Xavier De Cock. .... Op naar het Roger Raveelmuseum voor Aboriginal kunst -down-under - die universeel blijkt, IJsland's natuur en interpretatie die ons verbluffen. 

Ze besluit: ... De ganse zomer kan iedereen genieten van wat hem bevalt. Dit is een persoonlijke neerslag, zovele (50 !) kunstenaars die u kunnen beroeren.  Jan Hoet zei me lang geleden : 'Bevalt een kunstwerk u niet ?  Draai u om en kijk naar een ander werk. Het is niet zoals in een concertzaal waar je moet blijven luisteren, ge kunt kiezen.'  
Aan u deze zomer om te ontdekken, te genieten en vooral voor uzelf te kiezen. (Ann De Beir)


Latemnaars in het MSK-Gent

Gegidst bezoek met lezing door Dave Verstichelen

 Zondag 17 juni om 10u30
Inkomhal Museum voor Schone Kunsten-GentMSK-Gent: Davy Verstichelen gidst

Davy Verstichelen, kunsthistoricus en gids in MSK nam een grote groep leden van LKK mee op een verrassende ontmoeting met de schilders-beeldhouwers van zowel de eerste als de tweede groep van Sint-Martens-Latem. Latem in de hedendaagse officiële betekenis, want Deurle was even belangrijk als kunstenaarskolonie.

Het 1ste besproken werk was het grote werk van Jenny Montigny met bloemenvelden -onterecht opgeëist als zijnde een zicht op Lochristi- maar wel degelijk Deurlese realiteit van de te herkennen leden van de familie Corijn. Natuurlijk was Emile Claus niet veraf, noch het neo-impressionisme met kleurenanalyse. 

Binus Van Den Abeele werd als stamvader eer toebetuigd, mede door het academisch onderzoek van de betreurde Tanguy Eeckhout. 1900 was een sleuteljaar voor George Minne met de Wiener Secession, en 1902 voor de Mystiekers met het (her)ontdekken van de Vlaamse Primitieven in Brugge. Tijdens de 1ste WO kwamen onze toekomstige expressionisten in contact met al wat leefde in de Europese avant-garde net zoals hen op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

Een boeiend overzicht in brede context van onze ondergewaardeerde Latemse kunstenaars.(verslag Ann de Beir)

Lezing door Machteld Callewaert: Restauratie van Schilderijen.

Dinsdag 27 februari 2018 om 19u30.
Brouwerij, Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem
Machteld Callewaert - foto Erwin De Keyzer


Na een opleiding in de schilderkunst aan de LUCA School of Arts in Gent volgde Machteld Callewaert (°1967 Kortrijk) aan het Kask Gent een bijkomende opleiding Restauratie van Schilderijen. Nu woont en werkt zij in Everbeek in de Vlaamse Ardennen maar als vrouw van Bart Onderbeke en schoondochter van ons allerbekende “schoolmeester” Carlos Onderbeke is Sint-Martens-Latem haar meer dan bekend.


Machteld Callewaert heeft naam gemaakt als restaurateur van schilderijen. Zo heeft zij de 14 staties van de Kruisweg in de dekenale kerk van Nederbrakel onder handen genomen. Het kostte haar maanden maar nu schittert de Kruisweg opnieuw in volle kleuren. Zij zal ons daar ongetwijfeld boeiend over kunnen vertellen.

Haar eigen artistiek werk bestaat in hoofdzaak uit koppen in papier-maché met gemengde technieken. Zelf zegt ze dat ze met haar werk hoopt “de toeschouwer te raken en te triggeren met de emotionele gelaagdheid in mijn werk.”

De spreekster zal haar lezing toelichten met een PowerPoint presentatie.

Na de lezing wordt u een glaasje aangeboden en is er tijd om na te praten


Machteld geeft uitleg. De opkomst is groot.

Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Freddy Bijn
Beste leden en sympathisanten van de Latemse Kunstkring  

Op de Nieuwjaarsreceptie van de Latemse Kunstkring van afgelopen zondag hebben we elkaar een voorspoedig jaar en een goede gezondheid toegewenst. De sfeer was gemoedelijk en voorzitter Freddy was flink op dreef in zijn Nieuwjaarstoespraak.  

Met het hem gebruikelijke enthousiasme blikte hij vooruit op de toekomst en ontplooide hij een hele waaier initiatieven.

Daarbij vergat hij het verleden niet. Integendeel, hij verwees herhaaldelijk naar de Nieuwjaarstoespraak van 2013 van ere-voorzitster Freya Malfait-De Clercq waarin zij enkele krijtlijnen uitzette voor een (her)opleving van de Latemse Kunstkring.  

Freddy wenst die krijtlijnen te volgen op zijn manier en met zijn devies: “Het was goed, maar we gaan proberen het nog beter te doen”.  

U vindt beide toespraken via bijgevoegde linken. De lectuur van de Nieuwjaarstoespraak 2018 informeert u meteen over de komende initiatieven. Binnenkort ontvangt u gedetailleerde info over elke activiteit.  

Met vriendelijke groeten
 
Het LKK team 
 

                                                                                                                                                                                                            


Nieuwjaarsreceptie 2018!    
zondag 14 januari 2018 - 17 uur
Centrum De Vierschaar, Xavier Decocklaan 5, 9831 Deurle


We luiden 2018 in met een glaasje en we nemen de tijd om elkaar geluk te wensen en beter te leren kennen.

Tijd ook om even achteruit te kijken maar vooral vooruit. Welke nieuwe initiatieven staan op het agenda van de Latemse Kunstkring? Welke suggesties doen onze leden voor interessante tentoonstellingen, boekvoorstellingen, lezingen over cultuur gerelateerde onderwerpen, … .

Kortom de Latemse Kunstkring maakt plannen voor een boeiend 2018!
Uitstap naar Rijsel : 2 tentoonstellingen:


"J.F. Millet, Rétrospective" & "Millet USA"  (Palais des Beaux-Arts, Lille, France)
"Performance!" (Le Tripostal, Lille, France)

zaterdag 13 januari 2018
11 uur: bezoek Palais des Beaux-Arts
's namiddags: Le Tripostal
Uitstap per bus: vertrek: 9u15
Sporthal Sint-Martens-Latem
Hoge Heirweg 64

Vrije lunch. “L’Angélus" is waarschijnlijk één van de beroemdste schilderijen in de westerse kunst. Paradoxaal genoeg is het hele oeuvre van Jean-François Millet (1814-1875) vandaag weinig bekend. Te lang gelabeld als "boerenschilder" onthult deze overzichtstentoonstelling Millet als getalenteerd kunstenaar, bewonderd door de avant-garde in Barbizon waar ook César en Xavier De Cock hem bezochten.

"Millet USA", de hedendaagse afdeling van de tentoonstelling,  toont de grote invloed van Millet  op het werk van dichters, schilders, fotografen en filmmakers tot op de dag van vandaag.

"Performance!" geeft het begrip tentoonstelling een totaal nieuwe betekenis. Met dit project in een afgedankt postgebouw wordt een bijzonder verhaal geënsceneerd dat speelt met het kortstondige ogenblik en de mogelijkheid om dit met beeld of re-enactment te herhalen. 


Bezoek tentoonstelling: Museum voor Schone Kunsten Gent: Vernieuwd museum!


zondag  10 december 2017 - 10u30 - inkomhal MSK
MSK Gent
Fernand Scribedreef 1
9000 Gent

Door de herinstallatie van de vaste collectie van het MSK volgt het publiek nu een “transhistorisch” parcours “Van Bosch tot Tuymans” waarbij de kunstwerken met elkaar communiceren en tonen hoe ideeën bewegen doorheen de tijd. Want de vragen die mensen via kunst hebben willen beantwoorden, waren vroeger niet zoveel anders dan vandaag…

Voor ons van extra belang : de nieuwe zalen gewijd aan de kunst uit Sint-Martens-Latem en de Leiestreek, het Belgische en internationale expressionisme, de abstracte kunst van de jaren 1920 en het surrealisme. Wij lezen in de prospectus: “Deze Belgische en internationale collectie heeft een moderniteit die nog te weinig bekend is bij het brede publiek.” Wij kunnen dit alleen maar volmondig beamen. 

Voor het eerst worden werken getoond uit het exceptionele legaat van Jozef en Fernand De Blieck: 25 zeldzame schilderijen en beeldhouwwerken van kunstenaars vooral actief in Sint-Martens-Latem en de Leiestreek ( Emile Claus, Valerius De Saedeleer, George Minne en Gustave Van de Woestyne).

Ten slotte is het jaar 1950 is niet langer meer een eindpunt voor het MSK, ook al vormt het midden van de 20ste eeuw het symbolische eindpunt van haar kerncollectie. Bij de herinstallatie gaan drie hedendaagse kunstenaars in dialoog met de historische collectie: Luc Tuymans (°1958), Patrick Van Caeckenbergh (°1960)  en Ria Verhaeghe (°1950).Bezoek tentoonstelling:  Jozef Cantré in het MUDEL

zondag 5 november 2017 - 10 uur
Museum Deinze en de Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze


Jozef Cantré (1890-1957) legde samen met  zijn goede vrienden Gustave De Smet en Frits Van den Berghe de basis van het Vlaamse expressionisme. 

Net zoals het in de jaren 1920 ontdekt werd, wordt Cantrés werk op de tentoonstelling omringd door dat van zijn tijdgenoten en vrienden: Georges Minne, Frits Van den Berghe, Gustave en Leon De Smet, Frans Masereel, Constant Permeke, Oscar Jespers, Charley Toorop, … en de Parijse beeldhouwer Ossip Zadkine. 

We bezoeken de tentoonstelling onder de kundige leiding van de curator Peter J.H. Pauwels.Leden: € 7 €/ persoon
Niet-leden: 10 €

Boekbespreking: “Tatave! Paul-Gustave Van Hecke” van auteur Manu van der Aa (uitg. Lannoo)
5 oktober 2017 - 19u30
Centrum De Vierschaar
Xavier De Cocklaan 5
9831 Deurle
Paul-Gustave Van Hecke - Pégé, Gust of Tatave voor de vrienden - was op vele domeinen actief, maar bovenal was hij een echte kunstpaus. Hij promootte onder meer het werk van de expressionisten Constant Permeke, Frits van den Berghe en Gust de Smet, en de surrealisten René Magritte en Paul Delvaux. Manu van der Aa Tatave brengt een halve eeuw Belgische kunstgeschiedenis opnieuw tot leven.
 

€ 1
0,50 / persoon
Lezing: “De culturele eigenheid van de Vlaamse en de Nederlandse kunst“
23 september 2017 - 14u30
Tempelhof, Dorp 3, Sint-Martens-Latem
(ingang rechts van de kerk naar de Leie toe)
zaaltje Albijn Van den Abeele

Vanaf de vijftiende eeuw ontstaat langzamerhand een heel eigen kunst der Nederlanden die zich artistiek afgrenst van de Italiaanse. De noordelijke Renaissance van de Vlaamse primitieven ontbolstert vervolgens in de kunst van Bosch en Breugel. Maar in de 16de eeuw vindt er o.i. v. het protestantisme een artistieke breuk plaats tussen de Vlaamse barok en de beheerste Nederlandse natiekunst. Die eigenheid zet zich door in het modernisme in de kunst van Ensor en Mondriaan en tot op vandaag in die van Borremans en Hellman bijvoorbeeld.

€ 11 / persoon

Tentoonstelling “ Ensor & Spilliaert”
In de namiddag “Masereel”en Atelierbezoek bij Yves Velter (om 17 uur)  
GEANNULEERD
1 september 2017
9u20: hall Gent Sint-Pieters
Vertrekuur trein: 9u35
Begin Mu.Zee bezoek: 10u45
Daguitstap met de trein naar Oostende (iedereen koopt zelf ticket). 

10u30: Mu.Zee: "Ensor & Spiliaert". Oostende en James Ensor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de stad was zijn muze en inspiratiebron. Ook  Léon Spilliaert heeft zijn naam aan Oostende gelinkt. Zijn nachtelijke zwerftochten en lange wandelingen langs het strand inspireerden hem voor zijn beste werken: donker  en mysterieus! 

Vrije lunch.

14u30: Mu.Zee: "Frans Masereel en hedendaagse kunst: verzet in beelden" belicht Masereels visie op de wereld, zijn maatschappijkritiek en pacifisme.

17u: Atelierbezoek bij Yves Velter

16 € p.p. voor 2 gidsbeurten in Mu.Zee en geschenk Yves Velter

Bezoek tentoonstelling: Walther Vanbeselaere Verzamelaar voor de staat 1947-1973
20 augustus 2017 - 10u45 
Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan14
9831 Deurle
Museum Dhondt-Dhaenens presenteert de moderne kunstcollectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), voor een belangrijk deel samengebracht onder hoofdconservator Walther Vanbeselaere tussen 1948 en 1973. Ook op de vorming van de verzameling Dhondt-Dhaenens had Vanbeselaere een grote invloed. Door de belangrijke rol die hij in deze instellingen heeft gespeeld, kunnen tussen beide collecties verscheidene parallellen getrokken worden. De tentoonstelling brengt werk van Belgische moderne topkunstenaars zoals James Ensor, Henri Evenepoel, Léon Spilliaert, Edgard Tytgat, Jean Brusselmans en Rik Wouters – kunstenaars die Vanbeselaere hoog in het vaandel droeg. De conservator had ook oog voor de internationale kunstcontext:de collectie Belgische kunst werd door Vanbeselaere aangevuld met werk van kunstenaars als Edgar Degas, Ben Nicholson, Marino Marini en Giacomo Manzù. Voor deze tentoonstelling werden drie hedendaagse kunstenaars uitgenodigd de museumruimte naar hun hand te zetten. Kunstenaars Oleg Matrokhin, Bart Lodewijks en Jacqy duVal treden in dialoog met de collectie Vanbeselaere aan de hand van bijzondere architecturale, coloristische en tekenkundige ingrepen.  

1 juli 2017

Opening tentoonstelling & smaakpaletten bij ‘zelfportretten’
Gemeentelijk Museum Gevaert Minne

3 augustus 2017

OER -Tentoonstelling
Caermersklooster

3 augustus 2017

Rondleiding in Huis Falligan
Diner in Galerie Francis Maere

3 augustus 2017

Galerie Francis Maere
Fifty Shades of Flemish Art

zie tentoonstellingen voor een update van de gegevens

Kunstschilder Valeer Verbeken herbekeken

 

Ode aan de nederigheidValeer Verbeken is een minder befaamde kunstenaar uit ons dorp die in de eerste plaats voor zichzelf schilderde en niet de ambitie had veel van zijn werken te verkopen.  Maar onbekend is in dit geval niet onbemind want de Latemse kunstkring wil hem en zijn werken bij het publiek beter bekend maken.
 

Daguitstap naar M-Museum Leuven en BOZAR Brussel

AFGELAST


Zaterdag 17 maart 2018 
Afspraak in inkomhal Sint-Pietersstation om 9 uur


Starten doen we in Leuven met “Edgard Tytgat. Herinnering aan een geliefd venster.” 

Zestig jaar na zijn dood is er in Museum M een expo over Edgard Tytgat, schilder, schrijver en graveur maar vooral verhalen verteller.

Hij putte inspiratie uit het eigen leven, maar ook uit volksverhalen, mythologie en kunstgeschiedenis, en hij vertaalde ze naar ontwapenende beelden vol fantasie en humor, maar met een bitterzoete ondertoon. Eindigen doen we in BOZAR met  overzichtstentoonstelling “Fernand Léger. Schoonheid alom”.


Fernand Léger breekt met de artistieke conventies van zijn tijd en probeert de versnippering en het ritme van een almaar sneller wordende samenleving te vatten.

Hij schildert stedelijke landschappen vol auto’s en machines, is gefascineerd door de nieuwe visuele communicatiemiddelen zoals reclame en typografie en ontwerpt decors en kostuums.

 


Onze volgende activiteiten  
Causerie Verbeken herbekeken op 28 oktober is volzet

We kunnen uw inschrijving helaas niet meer aanvaarden.

Deze activiteit bestaat uit een bespreking van het werk van Verbeken door dr. Raphaël Van Lerberge en een voorstelling van de film Moppie’s biecht. Dit is een uniek werk, in 1941 gemaakt door Latems onderpastoor Ignace Stockman, met Valere Verbeken, Raf Van den Abeele en Albert Servaes in de hoofdrollen. 
Tot slot is er een Verbeken montage van beeldkunstenaar Pol Van der Plaetsen.


U kan zich nog enkel opgeven voor de reservelijst : u vindt het formulier hier

De inkom bedraagt 10 euro, inclusief een consumptie, ter plaatse te betalen 


Monografie

De Latemse Kunstkring geeft een monografie uit over Verbeken, namelijk Mystiek in Latem. Het nostalgisch schildergeluk van Valeer Verbeken (1926-2007) door dr. Raphaël Van Lerberge (50 pag. met kleurafbeeldingen - beperkte oplage).
Bestellen door 15€ (+ 5 € bij verzending) over te schrijven op BE85 3900 3400 3306, met vermelding van naam en adres. Ook te verkrijgen op de activiteiten.