Valeer Verbeken

 

In 2021 startte de Latemse Kunstkring het project Lumen met als doel ook minder bekende Latemse kunstschilders in het daglicht te plaatsen. Spontaan werd de naam van Valeer Verbeken genoemd.

Valeer Verbeken (1926-2007) was een populair figuur in de wijk Brakel van Sint-Martens-Latem, die zonder veel ambitie schilderijen maakte met een religieuze thematiek. Kunstcritici vonden de kunsthistorische waarde beperkt, maar toch werd hij lokaal zeer gewaardeerd.

 Valeer Verbeken was sterk in het creëren van een intieme, ‘numineuze’  sfeer in elk schilderij. Men kan zijn oeuvre in verband brengen met een nostalgische ‘heimatcultuur’, die voortkwam uit een reactie op de moderniteit die Vlaanderen overspoelde vanaf de jaren 1960. Vanuit dit gezichtspunt is het boeiend dit oeuvre te doorgronden. Het leert ons veel over waarden en normen die vervaagden, over leefgemeenschappen die wegdeemsterden, over landschappen die werden aangepast. Kortom, over de metamorfose van een plattelandsgemeente zoals Sint-Martens-Latem.

 

Monografie:

Van Lerberge Raphaël, Mystiek in Latem. Het nostalgische schildergeluk van Valeer Verbeken (1926-1927). Een uitgave van de Latemse Kunstkring.

Te verkrijgen door storten van € 15 (+ 5€ voor verzending) op rknr BE85 3900 3400 3306, met vermelding van naam en adres.


Werken


Een werk uitgelicht : Eenzaamheid

Dit doek toont een vrouw die voor zich uitkijkt naar een besneeuwd dorp in de verte. Het gezichtspuntligt precies in het dorp zelf. Verbeken werkt hier met het winterse daglicht als tegenlicht dat hij hetfiguur laat overspoelen waardoor hij het profiel van het vrouw contrasteert met de donkere binnenruimte. Dit schildert hij in een donker coloriet wat de sfeerschepping ten goede komt. Het benadrukt de inhoud van de vrouw die na een levenslang werken de wereld aanschouwt en meer en meer opgesloten raakt in de grenzen van het eigen leven, de passiviteit van het ouder worden, het wachten op de tijdloosheid...

(foto: Pol vander Plaetsen)

Voor meer werken : klik hier