• image
  • image

Historiek van de Latemse Kunstkring

Doel
Studie van de Latemse historische schilders in de periode 1850 – 1950.

De Latemse Kunstkring (LKK) is een feitelijke culturele vereniging, opgericht in 1959. Vanaf de stichting was het hoofddoel het tentoonstellingsbeleid van onze kunstgemeente mee te helpen bepalen en realiseren.

We brengen niet alleen het eigen artistieke erfgoed naar het grote publiek, maar we brengen ook artistiek relevante en historisch waardevolle aspecten van cultuur onder de aandacht van onze leden.

De organisatie van literaire en muzikale avonden, bezoek aan tentoonstellingen en belangrijk patrimoniaal erfgoed zijn hiervan het bewijs.

De Latemse Kunstkring stelt zich op als een onafhankelijke, apolitieke en niet-commerciële vereniging die voor alles kwaliteitsvolle culturele activiteiten wil aanbieden aan haar leden.

Ten slotte organiseert de Latemse Kunstkring jaarlijks in de loop van januari een drukbezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie als ontmoetingsplaats voor zijn cultuurminnende leden, die zowel uit Latem en Deurle als uit andere gemeenten komen.